Udělejte něco pro sebe, spěte jako nemluvně!

Spánek je neodmyslitelnou součástí našeho života. Během něj má organismus dostatek času na odpočinek, regeneraci a přípravu na zátěž pro následující den. Bez dostatečného spánku si organismus řekne o dodání náhradní energie, kterou potřebuje pro své fungování. Není proto divu, že to, jak moc nebo málo spíme přímo souvisí s naší váhou.

Spánkové cykly

Spánek se dá rozdělit na jednotlivé cykly. V průměru tyto cykly trvají 90 minut a během noci se jich vystřídá čtyři až šest.

Když usínáme, spánek obvykle začíná útlumem činnosti mozkové kůry. Svaly se uvolňují a dech i tep uklidňuje.

Následuje fáze tzv. REM spánku charakterizovaná rychlými pohyby očí při zavřených víčkách. Během této fáze se zdají sny a objevuje se známé škubání svalů ve spánku. Tyto cykly se pak opakují. Cykly na začátku a konci noci bývají zpravidla kratší než ty uprostřed noci.

Během spánku klesá bazální metabolismus o 5 - 25 %. Snižuje se i potřeba kyslíku, tělesná teplota a srdeční frekvence. Organismus tak může ušetřit energetické zdroje v době, kdy nemusí vyvíjet činnost. 
V období spánku je také vyšší sekrece některých hormonů - třeba růstového hormonu nebo melatoninu.

Hormony

Právě hormony mají na vznik obezity při nedostatku spánku velký vliv. Důvod je jednoduchý - čím méně člověk spí, tím méně může organismus vylučovat hormony. A právě třeba hormon leptin, který organismus produkuje během spánku, dává zjednodušeně příkaz k odbourávání tuků, pokud jich máme v těle nadbytek. Nebo také jinak - jeho úkolem je snižování energetického příjmu a zvyšování výdeje v případě vyššího množství tuků v těle.

Při krátkém spánku pak dochází k výraznému navýšení hladiny hormonu ghrelinu. Ten dává tělu signál hladu. Pokud tedy spíme pouze krátce, kvůli vysoké hladině ghrelinu dostaneme rychle hlad.

Optimální délka spánku

Abychom zjistili, jaká délka spánku je optimální, jsme naštěstí nemuseli provádět výzkumy. To za nás zvládli jiní. Zaujalo nás ale, že toto téma - vztah délky spánku k obezitě - je u vědců aktuální až v poslední době a právě až v posledních letech proběhla většina výzkumů. Nejspíš to má co do činění s faktem, že ve světě je cca 15-25% lidí obézních a toto procento se kadý rok zvyšuje.

V naprosté většině testů se potvrdilo, že příliš krátký nebo příliš dlouhý spánek mají přímou souvislost se vznikem obezity. Ideální délka se pak potvrdila mezi 6 - 8 hodinami kvalitního spánku denně.

Ke zdravému životnímu stylu patří i odpočinek a spánek. Udělejte něco pro sebe a naplánujte si dostatek času nejen na cvičení, ale právě i na spánek. Tělo vám to vrátí v podobě rychlejšího odbourávání tuků a kvalitnějšího zdraví.