Konečně schváleno: novela zákona o potravinách 2013

Od vlády jsme všichni dostali před Vánoci alespoň malý dárek. Po dlouhém čekání a diskutování konečně vláda ve středu 11. 12. 2013 schválila novelu zákona o potravinách. Ta nám - spotřebitelům přináší několik příjemných novinek. Ty by sice už dávno měly být samozřejmostí, ale obchodníkům a výrobcům potravin se do nich moc nechce.

Hlavními důvody, proč se zákon novelizuje je adaptace na evropskou legislativu, sjednocení názvosloví, ale hlavně posílení ochrany spotřebitelů.


 

Co bude jinak?

  • Písmo na obalech potravin - v návaznosti na evropský předpis o označování potravin musí být potravina značena písmem o velikosti alespoň 1,2 mm a zároveň musí být zajištěna čitelnost tohoto písma, např. formou kontrastu tisku a pozadí.
  • Hezky česky - potravina musí být označena v českém jazyce
  • Víme, odkud výrobek je - jak u balených, tak u nebalených potravin musí být v místě prodeje jasně uvedeno, odkud výrobek pochází
  • Víme, co jíme - složení musí být uvedeno na obale potraviny a v případě nebalených potravin (např. pultový prodej sýrů, salámů) musí být složení viditelně umístěno v místě prodeje
  • Víme, odkud obchod dováží potraviny - v jednotlivých obchodech s tržbami nad pět miliard korun musí být jasně a viditelně u vchodu do prodejny uvedeno pět zemí, z nichž se výrobky do obchodu dováží
  • Informace o alergenech - na obalech potravin musí být jasně zvýrazněné použité alergenní látky. 
  • Pokuty při nedodržování - můžou být uděleny např. za nedodržení požadavků na jakost, hygienu, podmínky uchování, označování potravin a místo maximálních 3 milionů Kč platných nyní může nově pokuta dosáhnout až 10 milionů Kč. Pro nejzávažnější prohřešky zůstává až 50 milionů.

Novelu zákona o potravinách nyní musí ještě schválit sněmovna.


Tyto články vás také zajímají: