Zaručuje značka KLASA kvalitní výrobek?

Pokud sázíte na to, že samotná značka KLASA zaručuje kvalitní výrobek, musíme vás rovnou zklamat. Podle pravidel pro udělení této značky jde spíš o marketing samotný než o snahu viditelně označit kvalitní výrobky.

Kdo značku KLASA uděluje?

Značku KLASA uděluje ministr zemědělství poté, co výrobek splní náležitosti (např. doloží certifikát managementu kvality ISO, dodá informace o množství a původu složek apod.). Zároveň udělení značky musí posoudit odborná rada (složená z nezávislých odborníků působících v oblasti potravinářství a gastronomie, zástupce MZe ČR, zástupce SZIF, zástupce Potravinářské komory ČR a zástupce Agrární komory ČR, zástupce SVS ČR a zástupce SZPI), která pak označení buď doporučí udělit nebo doporučí zamítnout.

Jak pozná KLASA kvalitu?

Čekáte, že značkou KLASA se můžou pyšnit jen kvalitní potraviny? Ne tak docela, podmínky na kvalitu hovoří jen o tom, že výrobek, který chce obdržet značku KLASA, musí "vykazovat výjimečné kvalitativní charakteristiky, které zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu." Jaké výjimečné charakteristiky to musí být, o tom už podmínky nehovoří.

Není pak divu, že se značkou klasa pyšní sirupy, bagety k dopékání nebo i alkoholické nápoje. Rádi bychom se dozvěděli, jakou výjimečnou vlastnost oproti ostatním výrobkům ze stejné kategorie mají, ale bohužel o tomto už oficiální stránky značky KLASA mlčí.

Překvapivé zjištění také je, že značku KLASA, která už svým názvem evokuje prvotřídnost, mohou mít i výrobky, které obsahují náhražky (např. sója místo masa v uzenářských výrobcích). Abychom ale byli fér, musíme vyzdvihnout pravidlo, že značku nedostanou výrobky, které obsahují podíl strojně odděleného masa (separátu). Zrekapitulujme si to: náhražky ano, separát ne. Zajímavý přístup, že?

Značka KLASA tak trochu ztrácí punc, který by mohla mít, kdyby byla udělována jen kvalitním výrobkům. Nebo spíše kdyby její pravidla jasně stanovovala, že výrobky, které ji chtějí získat, mají pro spotřebitele přínosné vlastnosti nebo jsou vyráběny z kvalitních surovin.


Tyto články vás také zajímají: