Toto způsobují pesticidy a herbicidy našemu tělu

Pesticidy a herbicidy se používají k ochraně ovoce a zeleniny před nemocemi a škůdci a podporují růst rostlin. Stejně tak se pomocí herbicidů likviduje plevel, který by jinak rostlinám ubíral živiny. Většinou se používají uměle vytvořené chemikálie, které mohou být rizikem pro zdraví člověka.

Mnoho pesticidů a herbicidů jsou látky na bázi ropy. A právě tyto látky rozpustné v tucích představují pro člověka riziko. Právě v tukových tkáních i v mozku samotném jejich zbytky mohou zůstávat i po mnoho let a ovlivňovat tak negativně vývoj a zdraví člověka.

Pro lidi, kteří s herbicidy a pesticidy pracují, představuje riziko už samotné vdechování těchto látek nebo i jejich kontakt s kůží člověka. Rizikem máme na mysli škálu od drobného podráždění až po vznik závažných onemocnění.

Velké riziko mohou pesticidy a herbicidy představovat zejména pro vývoj dětí, kdy kvůli poškození vývoje mozku mohou přispívat k vzniku autismu nebo ADHD. Negativním dopadem používání pesticidů a herbicidů je také zvýšené riziko vzniku leukémie a to opět zejména u dětí. U dospělých pak hrozí zvýšené riziko vzniku rakoviny.

Používání herbicidů a pesticidů také ovlivňuje nervovou soustavu člověka a může být příčinou vzniku některých poruch nervové soustavy.

Jak se bránit?

Nikdo z nás nechce zbytečně ohrožovat své zdraví a přijímat zbytečně látky, které mu škodí. I proto je v posledních letech velmi oblíbeným trendem nakupovat bio potraviny (jinak také nazývané organické potraviny), u kterých je zaručeno, že byly pěstovány v souladu s podmínkami ekologického zemědělství, a tedy bez použití chemických hnojiv, herbicidů a pesticidů.