Depka má do deprese daleko

Depresivní film, nálada, nebo jen pocit zná asi každý, ale deprese má do naší depky daleko. Obyčejná špatná nálada totiž je jen dočasný stav naší mysli, oproti tomu deprese se trvalý stav s daleko hlubšímy důsledky. I proto je deprese oficiální nemoc, je zařazena do mezinárodního seznamu nemocí a v moderním světě by měla být léčena. Potíž je, že psychické problémy jsou velmi těžko léčeny a vždy se jedná o běh na dlouhou trať.

Pokud byste hledali definici deprese tak je to velmi závažný a život ohrožující stav psychiky projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince. Označení “deprese“ pochází z latinského deprimere - složeniny slov de (dolů) + primere (tlačit). Přesný překlad je uváděn jako utlačovat, umlčovat. Dotyčný pociťuje často úzkost a osamocenost, pocity bezcennosti nebo viny, malou sebedůvěru, únavu, zhoršené soustředění a má problémy s pozorností. Reakce na tento stav mysli je však silně vázána na typ osobnosti. Dotyčný může být podrážděný, agresivní a zlomyslný, nebo naopak unavený, tichý a klidný. Většinou mizí reakce na radostné podněty a jedinec se může okolí jevit jako cynik.

Příčina vzniku deprese může být také různá, ať už jde o poruchu chemie v mozku, reakci na nějakou stresovou událost, organického charakteru, kdy mozek ovlivní například nádor, nebo deprese jako vedlejší účinek nějakého léku. I v návaznosti na typ deprese se různí léčba. Nejčastější metodou je psychoterapie a s tím související změna sociálního prostředí a vztahů ve kterých se nemocný pohybuje. Když tato možnost neúčinkuje nastupuje možnost farmacekologická. Rozhodně ale nejde o zázračnou pilulku, která vám zázračně zlepší náladu. Antidepresiva mají často sporné účinky a jejich působení je možní sledovat až za delší dobu.

I v dnešní době se používá k léčbě elektrošoková terapie. Nejde však o tak drsastickou metodu, jakou znáte z televizí a možná i vyprávění. Dnešní elektrošoky jsou prováděny v celkové anestezii a jen v případě, že pacient souhlasí. V těžkých případech deprese pak nastupuje i tato léčba, která má díky vyvolanému "umělému epileptickému záchvatu" přimět mozek ke obnovení své původní funkce.

Jak vidíte, mezi "depkou" a depresí je obrovský rozdíl. Pokud máte tedy jen špatnou náladu, věřte že s ní dokážete něco dělat a jen to chce. Velmi často vám pomůže i obyčejné cvičení, které uvolní spoustu látek, které vaše tělo i mysl nabudí a povzbudí.