Připravte se na advent! Co vlastně advent znamená?

Advent je odvozen od latinského adventus, tedy příchod. I malému dítěti je jasné, že advent je spojen s církví a tak si velmi snadno odvodíme, že jde o oslavu příchodu spasitele. Nejde o oslavu samotného příchodu, ale o samotnou přípravu na tento velký církevní okamžik. Mimo církevní, měl i tento svátek i ryze praktický důvod. Naši předci většinu roku trávili těžkou prací a advent byl pro ně okamžikem zklidnění a chvílí kdy se mohli zastavit od každodenního shonu. Původně byl totiž tento svátek o něco delší. Až v 10 - 11. století se podařilo prosadit 4 neděle, ale v dobách předchozích se nejčastěji slavilo nedělí šest.

S adventním časem se pojilo velké množství adventních tradic. Hned zpočátku, 4. prosince, kdy slaví svůj svátek Barbora se řada lidí vydala na takzvané "barborky". tedy větvičky, které přinesením domů do tepla ožily a právě okolo vánoc začali kvést. Hned dalším svátkem, který se v tomto období slaví je svátek svatého Mikuláše a je asi zbytečné jej představovat. Každý z nás si jistě pamatuje zážitky z dětství, kdy se nás čert s andělem ptal, zda jsme byli hodní, nebo zlobili. Ať už byla odpověď jakákoli, vždy nám Mikuláš něco dobrého nadělil.

Nicméně, nejspojovanější tradicí s adventem zůstává adventní věnec. Do našich domovů si našel cestu kolem 19. století a původně se jednalo o svíčky, které byly zavěšeny na sthách od stropu. Dnes věnce najdeme nejčastěji položené na stole a také podstatně bohatší, než byly dříve. Co ale zůstalo stejné jsou svíce. Jsou čtyři, právě pro každou neděli jedna. Tři by měli být fialové a jedna růžová. zapalování stále většího počtu vyjadřuje stoupající očekávání příchodu samotných vánoc a každá ze svící má svoji symboliku.

1. svíce  je fialová a jde o tzv. svíci proroků - jde o památku na proroky předpovídající narození ježíška.

2. svíce je opět fialová a jde svíci betlémskou - reprezentuje lásku a oslavuje ježíškovi jesličky.

3. svíce je poslední fialová a říká se jí svíce pastýřská - vyjadřuje radost z toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.

4. svíce je právě ta růžová apaluje se poslední adventní neděli, tedy poslední neděli před štědrým dnem. Může jí dokonce být i samotný štědrý den. Nese jméno svíce andělská a symbolizuje klid a mír.

Konec samotného adventu představuje západem slunce štedrého dne. Končí období půstu a právě proto se štědrovečerní večeře má podávat skutečně až po setmění. Poslední důležitá zmínka je o lidovém označeníadventních nedělí, zlatá, stříbrná a bronuová jsou ty, které se počítají právě od štědrého dne. Pokud správně počítáte, pak vám snadno vyjde, že jedno označení chybí. Takové někdy říká železná, ale jde o uměle vytvořený název. Dříve měly skutečně název jen ty poslední tři před štědrým dnem.