Jste ve stresu? Klídek, tohle vám pomůže

Stres je bohužel součástí každodenního života. Ať už v podobě situací jako například hádky, neshody, špatné mezilidské vztahy, tlak nadřízených či kolegů v práci, nedostatek času a spoustu dalších.

Pocit napětí zažil každý z nás. Na každého ale působí stres trochu jinak – někdo je „splachovací“ a stres nevnímá do poslední chvíle, jiný naopak má pocit, že je pod tlakem od první vteřiny, kdy něco řeší. Ať vnímáte stres jakkoliv, je potřeba si uvědomit, že ze života úplně odstranit nejde. Mírný stres dokonce může člověka nabudit k lepším pracovním výkonům a pomáhá nám zvládat nové situace.

Pokud ale stresové situace zažíváme dlouhodobě, mohou vést až k narušení duševního i fyzického zdraví. Dostavuje se únava a vyčerpání, projevuje se podrážděnost a nechutenství. Konečným důsledkem velkého množství stresu bývají civilizační choroby. Pro zdravý život je tedy důležité naučit se se stresem správně zacházet.

Jako první věc je potřeba uvědomit si, co konkrétně je příčinou našeho stresu. Z jakého důvodu jsme stresováni, co přesně vyvolalo pocit tlaku. Ve chvíli, kdy dokážeme tento tzv. stresor pojmenovat, stačí nám uvědomit si, že každá stresová situace jednou skončí. A tedy i ta, která zrovna nyní probíhá.

A jak zvládat stres, když už si uvědomujeme, odkud pochází a kdy skončí? Nejúčinnějším způsobem zvládání stresu je relaxace. Schopnost uvolnit se, umět si odpočinout, společně s pravidelným zdravým pohybem pomáhá zbavit se napětí, zlepšuje kvalitu spánku a snižuje úzkost. Díky ní dokážete znovu nabrat psychické i fyzické sily. Umět relaxovat je tedy důležitá prevence civilizačních chorob.

Když se potřebujete stresu zbavit, vybít ze sebe negativní energii, je důležitým pomocníkem také právě pohyb. Škodlivé důsledky stresu spočívají z medicínského hlediska v tom, že v organismu se hromadí nevyužité metabolity (produkty látkové výměny) stresových odezev. V dnešní době není obvykle ihned možné stres kompenzovat zvýšenou pohybovou aktivitou. Metabolity tak zůstávají v krvi a za čas mohou přispět ke vzniku civilizačních chorob.

Právě po stresuplném dni se vám díky pohybu podaří spálit nahromaděné metabolity a pohyb tak působí preventivně proti chorobám. Z psychologického hlediska nám pak sport pomáhá přeladit se a soustředit v rovině zábavy. Prožitky radosti a dobrá nálada po sportu našemu tělu pomáhají relaxovat. Odpočívat sportem se doporučuje buď v přírodě, kde můžeme plně vnímat a vychutnávat si klid nebo naopak v posilovně, kde je potřeba soustředit se na správné provedení cviků a zároveň vyvinout větší sílu. Všechny sportovně pohybové aktivity pomáhají také následně zvládat životní zátěžové situace, zvyšují vaši odolnost.

Na závěr musíme připomenout, že odpočinek a sport by neměly být pouze důsledkem zažívání stresových situací. Oba by společně měly působit hlavně jako prevence právě pro to, abychom do jakékoliv stresové situace šli obrněni co největším množstvím energie.