Inspirujte se. Sami sebou!

Všichni z nás neustále hledáme inspiraci. Každý den se díváme kolem sebe po někom nebo něčem, co by nás dokázalo nadchnout, dodat nám kreativitu a posunout o kus dál.

Pořád a pořád hledáme motivaci kolem sebe. Hledáme něco, co nám pak dodá sebevědomí. Díky tomu se pak budeme cítit dobře a spokojeně. Přesně to, co nám udělá dobře, se ale snažíme najít hlavně kolem sebe.

Málokdy se ale necháme inspirovat sami sebou.

Slovo inspirace pochází z latinského inspirare, což znamená vdechnout. A právě přeneseně chceme "vdechnout" nové nápady, myšlenky, pocity. Tedy inspirovat se. O tom je i definice slova inspirace: Podnět, myšlenka nebo nápad, který často vede člověka k následující akci. Když jsme inspirováni, často tak následuje nějaká akce a něčeho dosáhneme.

Všimněte si, že samotné slovo inspirace odkazuje na myšlenku, tedy něco, co je u vás v hlavě a co je jen a jen vaše. Inspirace tedy může přijít zvenku, ale jde o něco, co je ve finále uvnitř vás. Proto je dobré inspirovat se nejen venku, ale zamyslet se nad inspirací i unvitř sebe samotných.

Najít vnitřní inspiraci není složité

K tomu, abyste našli správnou inspiraci ve vás samotných, je k tomu potřeba "vypnout" a najít si klidné místo. Ideální je takové, kde najdete úplné ticho. V klidu se na tomto místě uvelebte, přestaňte přemýšlet nad každodenními problémy nebo vašimi úkoly, vypněte postupně všechny myšlenky.

Soustřeďte se pouze na váš dech a na klid, který je kolem vás. Nechte působit vaše vnitřní pocity. Vybavte si, co vás naposledy inspirovalo a u čeho chcete inspiraci rozvinout. Jakým směrem se máte vydat, to si nejlépe promyslíte právě v tomto klidu.

Když najdete vnitřní inspiraci a ta vám ukáže cestu, kudy se chcete vydat, od myšlenky k akci už je jen malý krůček. Udělejte ho! Byla by škoda nevyužít této příležitosti, kdy jste spokojeni se svým nápadem, svou inspirací. Budete se tak posouvat dále - ve svém životě i ve své spokojenosti.