Nemohou vaše děti ve škole dýchat? Větrání ve třídách bývá nedostatečné

Možná teď přemýšlíte nad tím, jak je na tom s větráním škola, kterou navštěvují vaši potomci. A pokud nad tím nepřemýšlíte, měli byste. Řada škol se snaží halit do moderního hávu, a tak procházejí rozsáhlými rekonstrukcemi včetně zateplování budov a výměny starých oken za nová, plastová. To, co dokáže ušetřit velké množství energie a zejména nákladů na vytápění, je ale dvojsečným mečem – budovy tak ztrácí své přirozené větrání. To je podstatné i u obytných domů, ale u škol je to ještě zákeřnější. Ukazuje se totiž, že zejména v zateplených školních budovách mají žáci nedostatek čerstvého vzduchu. Ten je vydýchaný, těžký, je v něm málo kyslíku a na všechny přítomné, kteří jsou navíc nuceni sedět téměř nehnutě po čtyřicet pět minut na jednom místě, to působí velmi negativně. Jak už jsme zmiňovali výše, děti jsou unavené, bez energie, ztrácí zájem o učivo, klíží se jim oči, nedokážou se plně koncentrovat, a to i když se snaží překonávat. A leckdy nepomůže ani větrání oknem.

Dále čtěte: Co zdravého zabalit školákovi na svačinu?

Ve školách se větrá nedostatečně

Jedinou pomocí je pořádné a časté větrání učeben. Je jasné, že pokud je v každé dvacet či více osob, vzduch se vydýchá mnohem rychleji, než pokud jste doma jen sami. Proto je nutné několikrát denně pořádně vyvětrat, ideálně okny dokořán. Mnoho škol užívá jen mikroventilaci, ale ta je naprosto nedostatečná, i když jsou takto okna pootevřená po celý den. Podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví totiž každý žák musí mít v průměru 25 metrů krychlových čerstvého vzduchu – a to mikroventilace v plné třídě nepokryje. Potíž je také v tom, že někteří učitelé větrají, zatímco jiní ne. A i když v teplých dnech jsou okna otevřena častěji, v zimě se větrá jen málo v obavě o zdraví žáků. Takže jediným řešením je zřejmě jen zájem rodičů a jejich zasazení se o to, aby školy zajistily dostatečný příjem kyslíku pro všechny žáky.

Dále čtěte: Ubližujete nevědomky svým plicím? Pozor na vzduch doma