Rizikové září: dětem vraťte režim

Každý rodič se s tím musí popasovat po svém a každý ví, co na jeho děti nejlépe funguje. To, jak děti vrátíte k jejich bývalým školním návykům, je víceméně na vás. Důležité je to nezanedbat a jakýmikoliv prostředky je k tomu přinutit co nejdříve, protože jde nejen o jejich vzdělávání, ale i o psychické a fyzické zdraví.

Dostatek spánku

Je jasné, že odpočinku měly děti během prázdnin dostatek. Mohly trávit čas na čerstvém vzduchu, mohly poznávat nové kamarády a hrát si na táboře či u prarodičů. Ale to neznamená, že měly dostatek spánku. Protože právě prázdninové kratochvíle často znamenají také ponocování, což má velmi negativní vliv na všechny děti a hlavně na ty mladší. Během volna sice probdělou noc dospí, ale když začne škola, je nutné naučit je znovu chodit včas spát. Jistě budou protestovat a bránit se, ale nepovolte. Dostatek spánku je důležitý pro správný růst a vývoj dětí a jeho nedostatek může způsobovat psychické problémy, depresivní stavy a také fyzické potíže. Přitom je prokázáno, že až 40 procent dětí nemá dostatek spánku, což negativně ovlivňuje celý jejich další život.

Nuda VS povinnosti

Děti i kvůli loňskému výjimečnému školnímu roku zlenivěly a odvykly si na pravidelné učení. Takže když přijdou ze školy, mají tendenci povinnosti odložit stranou a věnovat se jen zábavě. V tu chvíli nastupují rodiče, aby dohlédli i na mimoškolní aktivity. Když je to už konečně možné, zajistěte dítěti aspoň jeden zájmový kroužek, sportovní aktivitu, nějakou činnost s dalšími dětmi. Nenuťte je něco podnikat každý den a celé odpoledne, ale ať to dělají pravidelně. Nezanedbávejte ani školní přípravu a motivujte je, pomáhejte jim.

A když se náhodou nudí? Nechte je nudit se! Nuda je totiž úžasný způsob, který i podle odborníků naučí děti přemýšlet a vymýšlet si vlastní způsoby zabavení se – takže je občas nechte bloumat po bytě a nenuťte je hned do nějaké činnosti.