Konečně! Návrh zákona o potravinách schválen vládou

Po několika diskuzích ministerstev zemědělství a zdravotnictví konečně vláda ve čtvrtek 2. 5. 2013 schválila návrh zákona o potravinách. Vybrali jsme pro vás přehled toho, čím se nás nejvíce dotkne.

  • Písmo na obalech potravin - v návaznosti na evropský předpis o označování potravin musí být potravina značena písmem o velikosti alespoň 1,2 mm a zároveň musí být zajištěna čitelnost tohoto písma, např. formou kontrastu tisku a pozadí.
  • Hezky česky - potravina musí být označena v českém jazyce
  • Víme, co jíme - složení musí být uvedeno na obale potraviny a v případě nebalených potravin (např. pultový prodej sýrů, salámů) musí být složení viditelně umístěno v místě prodeje
  • Informace o alergenech - na obalech potravin musí být jasně zvýrazněné použité alergenní látky. 
  • Pokuty při nedodržování - můžou být uděleny např. za nedodržení požadavků na jakost, hygienu, podmínky uchování, označování potravin a místo maximálních 3 milionů Kč platných nyní může nově pokuta dosáhnout až 10 milionů Kč. Pro nejzávažnější prohřešky zůstává až 50 milionů.
  • Kontrola zvěřiny ve stravovacích zařízeních - dosud probíhala pod dozorem státní veterinární správy a hygieniků. Nově ji bude mít na starost Ministerstvo zemědělství.
  • "Tatarák" zůstává - z novely zákona vypadlo sporné ustanovení o zákazu servírování tepelně neupraveného masa spolu se syrovými vejci v restauracích.

Novela nabude účinnosti k 1. 1. 2014 s výjimkou požadavků na označení potravin - ty budou platné až od 13. 12. 2014.