Motivovaní můžeme být i bez odměn, dopředu nás žene vnitřní motivace

"Proč to vlastně děláš?" - "Prostě mě to baví." I tak se dá snadno popsat vnitřní motivace, tedy právě ten faktor, který nás podporuje dělat věci, přestože z nich neplyne žádná očividná odměna. Je to "prostě proto", co děláme je pro nás samotné zajímavé a užíváme si to, aniž bychom dostaneli něco na oplátku. Odměnou je pro nás totiž samotná činnost. Co nás tedy pohání a nutí dělat věci „prostě proto“?

Teorie vnitřní motivace

V minulosti existovalo mnoho teorií zabývajících se důvodem zdánlivě bezdůvodné lidské činnosti. Tou nejpravděpodobnější je ta, odkazující se na naše nejprimitivnější potřeby. Z fyzických potřeb sem patří hlad, žízeň a sex. 

To, co nás podněcuje možná ještě více, jsou naše potřeby psychické, tedy potřeba uznání, seberealizace a sounáležitosti. Dalším důvodem může být to, že nám aktivita jednoduše připadá zajímavá, naplňující nebo jako výzva.

Dále čtěte: Nenechte se vystresovat, bránit stresu se můžete snadno

Faktory vnitřní motivace

Zůstat motivovaný je pro mnohé z nás náročné a o to těžší, když nám činnost nepřináší žádnou očividnou odměnu. Porozumět faktorům, které nás v našem odhodlání ovlivňují, může pomoct, když chceme najít naše „proč“ a udržet si ho.

Zvědavost

Naše přirozená zvědavost nás nutí objevovat nové věci už pro samotné potěšení z procesu.

Výzva

To, že vše nepřichází zadarmo, nám pomáhá udržet se na optimální pracovní úrovni a rozšířit své znalosti a dovednosti.

Kontrola

Tento faktor přichází s naší potřebou mít kontrolu nad věcmi, které se kolem nás dějí a rozhodovat o jejich průběhu.

Uznání

Naše touha být doceněný/doceněná okolím nám také může být velkou motivací.

Spolupráce

Pracovat s ostatními přináší vnitřní uspokojení. To platí i v případě, když někomu pomáháme k dosažení společného cíle.

Soutěživost

Zde přichází ke slovu naše palčivé nutkání porovnávat se a být lepší než okolí.

Fantazie

Představivost a fantazie nás nechává snít ve dne a hloubat nad odpovědí na kdejakou hádanku.

Najít si motivaci nemusí být vždy téměř nemožné. Mnohdy stačí začít u sebe. Možná zjistíte, že sice nic fyzického nezískáte, ale samotná činnost je tou odměnou, která vám stačí.

Dále čtěte: Staňte se optimistou, ulehčíte si tím život