Dosáhněte rovnováhy těla a mysli, vyzkoušejte tai-chi

Tai-chi je cvičení původem z Číny. Jedná se o kombinaci různých pohybů, které vás dokonale naučí dosáhnout rovnováhy těla a mysli. Jedná se o neobyčejné cvičení, které bývá nazýváno také jako meditace v pohybu.

Původ tai-chi

Tai-chi pochází z Číny. Za tvůrce úplně první takové sestavy je považován taoistický filozof Chan San Feng, který s touto aktivitou přišel již ve 13. století. Původně bylo tai-chi bojové umění sloužící k obraně, patří mezi bojová umění kung fu. Avšak díky tomu, že vychází z taoismu, jedná se o více než pohyb. Hlavní podstatou je splynutí s přírodou a snaha pochopit ji. Jestliže se tak rozhodnete pro tuto aktivitu, kromě procvičení svalů se naučíte pracovat také s energií a vlastní duší.

Princip tai-chi

Tato aktivita úzce souvisí s čínskou medicínou, která si také zakládá na filozofii taoismu. Základní principy počítají s tím, že lidské tělo je protkáno sítí energetických drah a meridiánů. Tai-chi tedy více než se samotnými svaly těla pracuje s jeho energetickými drahami a dýcháním. Účelem je dosáhnout co nejpomalejšího pohybu, tím lépe totiž dokážete pracovat s energií. Při tai-chi se naučíte dýchat do břicha, což je poměrně netradičním způsobem. Takové dýchání pomáhá s obnovou a posílením vnitřní harmonie a vede k hluboké relaxaci.

Účinky tai-chi

Ačkoliv se filozofie tai-chi může někomu zdát zvláštní, ve výsledku má velmi pozitivní účinky na lidské tělo. Dokáže posílit orgány, urychlí metabolické procesy, dokonce také sníží hodnoty cholesterolu, posiluje srdeční činnost a imunitu. Krom toho ovšem tělu uleví také od bolesti kloubů a napětí šlach. Díky břišnímu dýchání prospějete svým plicím a také prokrvíte ostatní orgány. Díky povaze cvičení dochází ke snížení tlaku a zpomalení srdečního tepu, což vede k odbourání stresu, a především uvolňování endorfinů.

Tai-chi je fascinujícím cvičením, které se hodí pro každou věkovou kategorii. Jedná se o zdánlivě nenáročné cvičení, správná technika je však základem všeho. Jestliže tedy chcete s tai-chi začít, využijte možnost návštěvy speciálního kurzu, kde se cvičení naučíte.