Názvy pečiva a chlebů mohou mást. Jak se v nich orientovat?

Druhy pečiva podle vyhlášky

Pojmenování pečiva a chleba v Česku reguluje vyhláška 333/1997 Sb. v platném znění. Veškeré pečivo v obchodech, ať už to čerstvé nebo balené, musí nést označení právě podle toho, kolik které mouky je při jeho přípravě použito.

  • Pšeničné pečivo musí obsahovat nejméně pšeničnou mouku nejméně z 90% celkové hmotnosti 

  • Žitno-pšeničné pečivo musí obsahovat žitnou mouku minimálně z 50% hmotnosti a pšeničnou mouku alespoň z 10% hmotnosti

  • Žitné pečivo musí obsahovat žitnou mouku nejméně z 90% celkové hmotnosti

  • Pšenično-žitné pečivo musí obsahovat alespoň z 50% pšeničnou mouku a žitnou mouku z více než 10% celkové hmotnosti

  • Celozrnné pečivo musí obsahovat celozrnné mouky alespoň z 80% hmotnosti, do tohoto limitu se počítá i přimíchání zpracované obalové části zrn obilnin.

  • Vícezrnné pečivo musí obsahovat minimálně z 5% mouky jiných obilovin než z pšenice a žita, luštěnin nebo olejnin

  • Speciální druh pečiva kromě pšeničné a žitné mouky obsahuje také další složku jako další obiloviny, luštěniny nebo brambory, a to v množství nejméně 10% z celkové hmotnosti

Čtěte také: V čem je bílá mouka pro zdraví horší než ta celozrnná?

Název pečiva může mást

Zatímco druh pečiva musí být na výrobku uveden, marketingový název přesně daná pravidla nemá.

Stačí si porovnat krásně znějící názvy pečiva v obchodě s tím, jaké složení ve skutečnosti mají. Např. zmíněný slunečnicový chléb vzbuzuje názvem dojem, že musí slunečnice je v jeho složení zastoupena ve větším množství. Kolik přesně slunečnice bylo pro jejich výrobu použito, se ale ze složení nedozvíte. Podle pořadí ve složení se pouze dozvíte, že slunečnicových semínek je v jednom chlebu více než droždí, soli a otrub. 

V obchodě takto nazvaných chlebů najdete i několik druhů a každý má navíc jiné složení, jiné množství slunečnicových semínek použitých pro výrobu a stejně tak spadá do jiné kategorie pečiva podle vyhlášky. Jeden slunečnicový chléb je označen jako "chléb vícezrnný", druhý pak jako "chléb speciální".

Podobně se u chleba evokujícím zdraví a "fit den" dozvíte, že má vysoký obsah vlákniny. Kolik jí ve skutečností tento celozrnný chléb obsahuje, ale v dalších údajích na obalu chybí.

Čtěte také: Jdete koupit mleté maso? Pozor, ať nevezmete masný polotovar

Podle složení poznáte nejvíce

Při nákupu pečiva tak nedejte jen na samotný marketingový název. Tím se vás výrobci zejména snaží zaujmout a dostat své pečivo do vašeho košíku. Druh pečiva je pevně daný pro všechny a vám tak na první pohled napoví, jaké poměry mouky pečivo obsahuje. Samotné složení vám pak prozradí detailně, co všechno výrobce přimíchal do těsta. 

Čtěte také: Recept: Fitness pečivo bez mouky